You are here

Groth Corporation

Groth Corporation is ontstaan als  Groth Equipment Corporation in Houston, Texas, in 1960. Vandaag is Groth een wereldleider in het ontwerp en de fabricage van tankbeveiliging.

De producten van Groth Corporation worden al meer dan 50 jaar, werledwijd gebruikt om opslagtanks bij raffinaderijen en chemische fabriken te beschermen tegen over of onderdruk

Groth heeft een ISO 9001 Quality Management Systems certification voor het ontwerpen en fabriceren van :

  • Beademingsventielen over- en onderdruk
  • Vlammenfilters deflagratie
  • Vlammenfilters detonatie
  • Blanketing afsluiters
  • Diverse speciale tankbeveiligings afsluiters en ventielen

Binnen de PRODIM organisatie beschikken we ook van een ‘Product Manager safety valves & tank protection’ die alle aanvragen m.b.t. beveiliging beheerd. Deze product specialist kan u helpen bij de keuze van beveiliging van bij het ontwerp tot aan de installatie. Hierbij houden wij rekening met de (capaciteits-) berekeningen, specifieke vereisten en de regelgeving.
In nauwe samenwerking met onze fabrieken WEIRGroth and CONTINENTAL DISC CORPORATION kan PRODIM u helpen bij alles wat betrekking heeft tot de beveiliging van uw installatie.