You are here

Veiligheidskleppen - Safety valves

Ieder industrieel proces gaat bijna altijd gepaard met drukverhoging. Tijdens het ontwerp van een installatie wordt daarom een ontwerpdruk (design pressure) bepaald. De gehele installatie (bijv. wanddikten van de leidingen) wordt daarop ontworpen om te kunnen weerstaan aan deze ontwerpdruk.

In sommige zeer specifieke gevallen (bijv. brand) is het mogelijk dat de druk in de installatie hoger wordt dan de ontwerpdruk. Dit zijn zeer gevaarlijke en onveilige situaties omdat deze leiden tot het ongecontroleerd falen van de installatie (leidingbreuk/ontploffing). Voor de beveiliging van de installatie tijdens dergelijke situaties is het verplicht om veiligheidskleppen (safety valves) te voorzien.

Veiligheidskleppen of safety valves hebben als specifiek doel om de druk in de installatie te beperken tot onder de ontwerpdruk. Er bestaan verschillende types veiligheidskleppen en de keuze hiervan is afhankelijk van het specifiek proces (druk, debiet, temperatuur) en de vereisten.

De juiste keuze (en de daarbijhorende berekeningen) van de safety valves is van cruciaal belang om een juiste werking van de veiligheidsklep te kunnen verzekeren. Een slechte keuze of een slecht gedimensioneerde veiligheidsklep is een gevaar voor de installatie en voor het personeel.

Daarom bestaan er verschillende wettelijke verplichtingen en richtlijnen (bijv. PED/ISO/API) die de technische karakteristieken en de berekeningen van veiligheidskleppen reglementeren.

Bij PRODIM hebben we een ervaren product specialist die, samen met onze fabrieken, voor iedere toepassing een op maat uitgewerkte oplossing of advies kan bieden.

  • Veiligheidskleppen van Weir Sarasin (veerbelast of pilootgestuurd)

Naast de safety valves kan PRODIM ook advies geven over andere toestellen die de veiligheid van de installatie verhogen, waaronder:

 

Contacteer onze product specialist voor bijkomende informatie of vrijblijvend advies.